Novovzniknuté povolanie Podológ

20.11.2020

Po mnohých rokoch úsilia sa vízia zdravotného ošetrovania dolných končatín a chodidiel stala realitou aj na Slovensku. Štúdium odboru, vo svete známeho už niekoľko desaťročí ako podológia, sa v “koronových“ časoch podarilo  pripraviť aj spustiť.

Kto je to vlastne podológ a čo robí?

Podológ vykonáva profesionálnu zdravotnú starostlivosť o chodidlá klientov s rôznymi chorobnými prejavmi na chodidlách. Ide o ochorenia ako  patogénom postihnutá koža chodidiel a nechtov, zarastené nechty spojené so zápalom alebo hnisaním, či porušená biomechanika chôdze. Ďalej ide o klientov s celkovými ochoreniami vplývajúcimi na kvalitu kože alebo s predĺženou dobou liečenia chronických rán na chodidlách, napr. u diabetikov, pacientov s ťažkou cievnou nedostatočnosťou, či pacientov so zníženou imunitou a pod.

Kde pedikúra končí, tam začína špecialista na vážnejšie stavy

Pedikérske ošetrenia sa v posledných dvoch desaťročiach rozdelili na dve skupiny. Sme v bode zlomu a preto pedikúre ponechávame estetické ošetrenia zdravých nôh. Zdravotné, vysoko špecializované ošetrenia však zaraďujeme pod nové zamestnanie podológa a jeho vedomosti dopĺňame o zdravotnícke témy. „Vytvorením nového študijného odboru a zamestnania Podológ, očakávame odľahčenie odborných a špecializovaných lekárov od menej závažných stavov pacientov, ktorí si nevyžadujú lekársku intervenciu, ale nutne potrebujú odborné a pravidelné zdravotnícke ošetrovanie chodidiel“ – vyjadrila sa Milada Nádašiová, prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti.

Nové povolanie láka záujemcov na štúdium

V novom školskom roku 2020/2021 sa prelomili ľady a po mnohoročnom úsilí sa podarilo otvoriť experimentálny nultý ročník zdravotníckeho štúdia Podológie. Darina Karvajová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch, spolu s predstaviteľmi Slovenskej podologickej spoločnosti, pracovali počas “koronového” obdobia“ na úpravách a dopĺňaní schvaľovacieho procesu pre zavedenie nového študijného odboru a toto úsilie bolo úspešné.  Niekoľkoročná príprava vyvrcholila v júni 2020, kedy Minister školstva Branislav Gröhling, schválil otvorenie nového experimentálneho študijného odboru Podológ. V auguste 2020 prebehli prvé prijímacie skúšky a škola vybrala 23 frekventantov do nultého ročníka tohoto štúdia. Zdravotnícka výuka pre podológov je veľmi vítaná aj zo strany odborných lekárov.

Vzdelávanie pomôže rozšíriť odbornosť a kompetencie

O externú formu štúdia je veľký záujem v radoch pedikérov. Z približne 3000 pedikérov, evidovaných na živnostenskom úrade, ktorí pracujú v súkromnom sektore služieb, evidujeme záujem o túto formu štúdia približne u 12 % aktívne pracujúcich pedikérov. Na základe trendov zo zahraničia usudzujeme, že záujem o toto povolanie porastie. „Evidujeme záujem o spustenie nového študijného programu na stredných zdravotníckych školách v Košiciach, Bratislave, Žiline, či v Banskej Bystrici.“ Potvrdzuje prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti.

Teoretická výchova je realizovaná nielen učiteľmi zo Strednej Zdravotníckej školy v Nových Zámkoch, ale prednášajú tu lekári a odborníci v daných oblastiach z Novozámockej nemocnice, ako aj ďalší predstavitelia odborného spektra. Zdravotnícka výuka prináša frekventantom, ktorí majú mnohoročnú pedikérsku prax, nové zdravotnícke skúsenosti a vedomosti.

Kontinuálne s experimentálnym vzdelávaním sa formuje Národný štandard zamestnania Podológ, ktorý vychádza z praxe pedikéra. Ten doteraz pokrýval potreby trhu, avšak svojím zaradením ako epidemiologicky závažná služba nestačil kompetenčne. Podológ pracuje už v intenciách zdravotníckych predpisov.

Autor článku: Ing. Milada Nádašiová

prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.