Decembrové rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

09.12.2020

Zástupcovia obchodu, marketingu, gastronómie a cestovného ruchu sa po kratšej prestávke stretli 9. decembra 2020 na šiestom rokovaní, ktoré sa konalo opäť online formou, už tretíkrát po sebe.

Program rokovania

V úvode rokovania sa tajomníčka Sektorovej rady poďakovala členom za účasť na online stretnutí a vyzdvihla ich prácu na úlohách aj v týchto nepriaznivých podmienkach. V priebehu rokovania tajomníčka vyhodnotila aj prácu na tvorbe a revízii národných štandardov zamestnaní a oboznámila členov s pripomienkami k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, ktoré dostala od niekoľkých jednotlivcov.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

K hlavným témam rokovania patril ranking poskytovateľov vzdelávania a hodnotenie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov externými expertmi. Členovia dostali návrhy na aktualizáciu stratégie od nezainteresovaného experta, ktorý dal na zváženie niekoľko bodov, ktoré by v novšej verzii stratégie nemali chýbať. Návrhy z externej oponentúry spolu s harmonogramom aktualizácie sektorových stratégií v priebehu roku 2021 odprezentovala tajomníčka Aliancie sektorových rád, Lucia Lednárová Dítětová. Dôležitým bodom bolo aj prerokovanie návrhov pre hodnotenie poskytovateľov vzdelávania naprieč všetkými sektorovými radami. Návrhy kompletizovala a prezentovala Monika Serafinová, členka Realizačného tímu SRI.

Závery

Na záver sa členovia Sektorovej rady dohodli na termíne ďalšieho, v poradí už siedmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 29. marca 2021. Forma rokovania bude určená neskôr, no všetci dúfajú, že sa stretnú osobne.  

« domov

Predchádzajúce články:

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch nezaháľa ani v tomto období

Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu

Rokovanie v domácich podmienkach

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Udržateľnosť, kvalitné a inovatívne poskytovanie produktov a individualizácia – piliere, na ktorých sektor obchodu a cestovného ruchu bude v budúcnosti stáť

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch hľadá expertov na odvetvie obchodu!

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.