Využitie vodíka v odvetví metalurgie

11.03.2021

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Využitie vodíka v odvetví metalurgie

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, ŠTVRTOK 17. FEBRUÁRA 2021

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.