Prichádza recesia – 11. rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

06.10.2022

Jedenáste rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa konalo prezenčne vo Vinárstve Ostrožovič vo Veľkej Tŕni dňa 5.- 6. októbra 2022. Rokovania sa zúčastnilo 16 z 30 členov sektorovej rady vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje 53 % účasť. Hlavnými témami boli aktuálna situácia v sektore, budúcnosť výroby ocele, transformácia na zelenú výrobu a možné sociálne dôsledky, stav prípravy a realizácie zmien v obsahu štátnych vzdelávacích programov, hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, budúcnosť sektorovej rady.

Na rokovaní vystúpil predseda sektorovej rady Ing. Milan Polča, MBA (U.S. Steel Košice), ktorý hovoril o tom, že spoločnosť prepúšťa cca 600 zamestnancov resp. ide o dohodu o odchode zamestnancov. Je to reakcia na prichádzajúcu recesiu. V Amerike sa už naplno prejavuje. Okrem toho sa obmedzuje výroba. Spoločnosť vypla jednu pec, momentálne budú fungovať len dve pece. Vyrába sa na nočný prúd, keď je lacná energia. Spoločnosť si vyrába až 68 % energií.

Ing. Peter Oťapka (Slovalco) uviedol, že momentálne beží iba 10 pecí z 220. Je to technologické minimum. Plánujú prepustiť až 300 zamestnancov. Každý zamestnanec dostane 17-mesačné odstupné. Už teraz evidujú enormný záujem u 36 zamestnávateľov o ich zamestnancov. Slovalco na svoju prevádzku spotrebuje 8 % celkovej elektrickej energie Slovenskej republiky. Ing. Roman Červeň (ZLH Plus) prítomných informoval, že zlievarne v Českej republike už cítia prichádzajúcu recesiu. Niektoré spoločnosti už teraz prechádzajú na výrobu ku koncu týždňa (streda – nedeľa) z dôvodu lacnejšej ceny energií.

V ďalšom príspevku vystúpil Ing. Juraj Varga (Rada odborov U.S. Steel Košice), ktorý hovoril o enormnej spotrebe energií ak by sa prešlo na Green deal. Ďalšou prezentujúcou bola Ing. Eva Solejová (Štátny inštitút odborného vzdelávania), ktorá prezentovala stav prípravy a realizácie zmien v obsahu štátnych vzdelávacích programov. Následne projektová manažérka informovala o hodnotení funkčnosti a efektívnosti sektorových rád a o budúcnosti sektorovej rady.

Tajomník prítomným členom sektorovej rady poďakoval za participáciu na schvaľovaní revidovaných národných štandardov zamestnaní. Uvedené revízie boli zamerané na doplnenie chýbajúcich inovácií. Ďalej uviedol, že bol vytvorený finálny výstup rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Na záver sa tajomník všetkým prítomným poďakoval za veľmi dobrú spoluprácu na projekte Sektorovo riadené inovácie. Sektorová rada vyprodukovala za svoje pôsobenie niekoľko kvalitných materiálov napr. Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov, vypracovala 50 národných štandardov zamestnaní a zapájala sa do rôznych aktivít.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.