Ako vyzerá budúcnosť v energetike? Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

12.10.2021

Sektor energetiky je jednoznačne najväčším producentom skleníkových plynov spomedzi všetkých sektorov národného hospodárstva. Napriek tomu ide však o kritický a kľúčový sektor, ktorý umožňuje pohodlné fungovanie nášho každodenného života. V súvislosti s Industry 4.0 a so snahou o limitovanie znečisťovania prostredia čelí energetika novým výzvam najmä v súvislosti s inováciami. Aké inovácie to budú, a ako ovplyvnia naše ľudské zdroje? Presne táto téma bola predmetom ôsmeho rokovania Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu.

Zelené plyny v distribučnej sieti

Ing. Radovan Illith, PhD., zastupujúci spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. v rámci rokovania predstavil budúcnosť plynovej distribučnej sieti na Slovensku. Vodík a biometán sa momentálne prezentujú ako najperspektívnejšie alternatívy k zemnému plynu. Avšak na ich „plné“ uplatnenie ešte distribučná sieť nie je pripravená, resp. práve prebieha testovanie vplyvu týchto plynov na sieť. V súčasnosti už však vieme, že podstatná časť komponentov prepravnej, uskladňovacej a distribučnej infraštruktúry dokáže pracovať s 10 % vodíkom (primiešaným do zemného plynu) už teraz.

Digitalizácia života a jej vplyv na zamestnanosť

Tak znel názov druhej prezentácie od člena sektorovej rady  Ing. Artura Bobovnického, CSc., zastupujúceho Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Technológiami riadený svet, v ktorom žijeme, je plný prísľubov a výziev. Napriek tomu, že tieto technológie zvyšujú produktivitu a zlepšujú kvalitu nášho života, ich využívanie nahradí niektoré pracovné činnosti. Hlavnou myšlienkou prezentácie bolo uvedomenie si toho, že budúcnosť vykreslená v sci-fi je dnes už realitou, a my sa k týmto zmenám musíme postaviť zodpovedne. Exoskeletony, augmentácia ľudského teľa, smart zariadenia či dokonca smart tetovania, kamery v kontaktných šošovkách – toto všetko je len vrchol ľadovca inovácií, ktorých využitie zažije počas života už dnešná generácia pracovníkov.

Ako pripraviť naše ľudské zdroje?

Spomenuté inovácie iste spôsobia zánik niektorých pracovných činností, no zaiste vytvoria aj niekoľko nových. Na to, aby naša krajina zaistila konkurencieschopnosť vo svetovom priestore, je nutné naše budúce a dnešné ľudské zdroje pripraviť na vykonávanie nových odborných zručností. Za týmto účelom bola počas tohto roka pripravovaná Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore energetika, plyn a elektrina, ktorá pôjde na schvaľovanie sektorovou radou už tento rok.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.