Schválené národné štandardy zamestnaní v XXIV. etape tvorby a revízie

20.04.2022

V termíne od 1. marca 2022 do 12. marca 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIV. etapy 45 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXIV. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
 3. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
 4. Botanik
 5. Predavač a aranžér kvetov
 6. Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Inžiniersky geológ
 2. Petrofyzik
 3. Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Analytik vysokotlakovej siete v plynárenstve
 2. Energetik technológ
 3. Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve
 4. Technik kontroly kvality v energetike
 5. Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve
 6. Technik telemetrie
 7. Špecialista energetik projektant, konštruktér
 8. Špecialista energetik technológ
 9. Technik správy elektrickej siete

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Bookmaker
 2. Krupiér v kasíne
 3. Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie
 4. Vyberač predajných automatov
 5. Obchodník v malom obchode, butiku
 6. Riadiaci pracovník (manažér) strediska pre zábavu a oddych
 7. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia spoločného stravovania
 8. Tajný agent prieskumu (mystery shopper)
 9. Vedúci obchodnej prevádzky

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 1. Administratívny pracovník v bankovníctve
 2. Finančný agent
 3. Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér)
 4. Odborný pracovník pre správu zásob peňazí
 5. Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu
 6. Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve
 7. Špecialista regulácie finančného trhu
 8. Odborný pracovník portfólia podielových fondov
 9. Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve
 10. Správca administratívnych a priemyselných objektov
 11. Špecialista obchodník na finančných trhoch

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Člen orchestra
 2. Člen speváckeho zboru
 3. Režisér
 4. Scenárista
 5. Umelecký maliar
 6. Umelecký sochár
 7. Literárny historik, teoretik, kritik

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.