Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v XXVII. etape tvorby a revízie

22.04.2022

V termíne od 11. apríla 2022 do 22. apríla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVII. etapy 49 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXVII. etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Vrtný špecialista

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Dizajnér obuvi
 2. Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
 3. Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení
 2. Brúsič nástrojov
 3. Logistik skladu autoservisu
 4. Strojársky špecialista konštruktér, projektant
 5. Technik STK

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Hydraulik v plynárenstve
 2. Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
 3. Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
 4. Technik prípravy a realizácie investícií
 5. Špecialista energetik technického a technologického rozvoja
 6. Vedecký a pedagogický pracovník v energetike a plynárenstve

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Architekt
 2. Kontrolór detských ihrísk

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

 1. Hotelový komorník
 2. Operátor lyžiarskeho vleku, lanovky
 3. Pracovník wellness a spa centra

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

 1. Projektový manažér v oblasti IKT
 2. Špecialista IKT procesov
 3. Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
 4. IKT konzultant
 5. Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Asistent kamery
 2. Asistent réžie
 3. Hlavný kameraman
 4. Kameraman
 5. Mikrofonista – asistent zvuku
 6. Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
 7. Titulkovač
 8. Štúdiový technik
 9. Vedúci technickej zmeny v štúdiách
 10. Vysielací technik

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Riaditeľ základnej umeleckej školy

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia
 2. Príslušník Policajného zboru služby ochrany objektov
 3. Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície
 4. Špecialista v oblasti posudzovania zhody
 5. Vojak 1. stupňa – čakateľ
 6. Vojak 1. stupňa – kadet
 7. Vojak 2. stupňa
 8. Dátový kurátor
 9. Hlavný kontrolór samosprávneho kraja

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu
 2. Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 3. Maxilofaciálny chirurg lekár
 4. Farmaceut špecialista v klinickej farmácii

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.