Schválené národné štandardy zamestnaní v XXIII. etape tvorby a revízie

20.04.2022

V termíne od 19. februára 2022 do 28. februára 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIII. etapy 97 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXIII. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Chovateľ v zmiešanom hospodárstve
 2. Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
 3. Špecialista výživy a technológie výroby krmív
 4. Technik v oblasti záhradníctva
 5. Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 2. Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
 3. Návrhár textilných materiálov
 4. Obuvník pre výrobu ortopedickej obuvi

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Zlievarenský špecialista projektant
 2. Zlievarenský špecialista riadenia kvality
 3. Zlievarenský špecialista technológ

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Dekoratér skla
 2. Sklár
 3. Spracovateľ skleného vlákna

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja)
 2. Nástrojár
 3. Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
 4. Programátor CNC strojov
 5. Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)
 6. Strojársky špecialista v oblasti údržby
 7. Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
 8. Strojársky technológ
 9. Zváračský špecialista
 10. Zváračský technológ

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Inštalatér
 2. Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
 3. Lešenár
 4. Obkladač
 5. Podlahár
 6. Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
 7. Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
 8. Štukatér, kašírnik
 9. Majster v stavebníctve
 10. Montér suchých stavieb
 11. Stavebný montážnik
 12. Stavebný zámočník

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Asistent služieb zákazníkom
 2. Reklamný textár

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Dispečer letiskovej prevádzky
 2. Dispečer lodnej dopravy
 3. Dispečer prekladiska lodnej dopravy
 4. Operátor v cestnej infraštruktúre
 5. Pracovník odbavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave
 6. Pracovník technickej obsluhy lietadiel
 7. Technický špecialista v cestnej infraštruktúre
 8. Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave
 9. Bezpečnostný poradca v doprave
 10. Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska
 11. Technický špecialista v logistike
 12. Technik letiskových elektronických a elektrických systémov
 13. Technik v logistike a poštových službách

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

 1. IKT tester
 2. Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií
 3. Dátový analytik
 4. Lektor informačných technológií
 5. Špecialista vývoja systémov (DevOps)

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

 1. Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 2. Administratívny pracovník v poisťovníctve
 3. Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody
 4. Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov
 5. Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie
 6. Odborný pracovník splátkového predaja
 7. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov
 8. Špecialista na finančné a poisťovacie podvody
 9. Špecialista ochrany a analýzy platidiel
 10. Špecialista operácií na finančných trhoch
 11. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
 12. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu
 13. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva
 14. Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
 15. Špecialista prípravy platidiel
 16. Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry
 2. Korepetítor
 3. Majster zvuku
 4. Premietač
 5. Spevák
 6. Zvukár
 7. Muzikálový herec
 8. Technik scény
 9. Umelecký krajčír

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Športovec
 2. Učiteľ profesijného rozvoja

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Supervízor zákazníckeho centra
 2. Špecialista optimalizácie procesov
 3. Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
 4. Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)
 5. Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
 6. Odborný pracovník podnikový ekonóm
 7. Vedúci sekretariátu, kancelárie
 8. Výkonný riaditeľ
 9. Technik hospodárskej správy a údržby majetku

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Fyzioterapeut bez špecializácie
 2. Oftalmológ
 3. Vodič dopravnej zdravotnej služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.