Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v XXII. etape tvorby a revízie

20.04.2022

V termíne od 28. januára 2022 do 18. februára 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXII. etapy 78 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXII. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Ovocinár
 2. Pestovateľ chmeľu
 3. Špecialista v oblasti záhradníctva
 4. Vedúci strediska v poľnohospodárstve
 5. Záhradník – pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
 6. Poradca pre pôdohospodárstvo

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Geológ (okrem banského geológa)
 2. Mineralóg, petrológ
 3. Ložiskový inžinier

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Degustátor potravín a nápojov
 2. Operátor zariadenia na výrobu cukru
 3. Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
 4. Spracovateľ rýb
 5. Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
 6. Technik kontroly v potravinárskej výrobe
 7. Technológ v potravinárskej výrobe
 8. Špecialista logistik v potravinárskej výrobe
 9. Špecialista pre riadenie výroby pokrmov, polotovarov a jedál
 10. Výrobca čokolády a čokoládových cukroviniek

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
 2. Špecialista technológ v drevospracujúcom priemysle

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Strojník zariadenia na výrobu papiera
 2. Špecialista riadenia polygrafickej výroby

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Hutnícky špecialista technológ
 2. Metalograf
 3. Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
 2. Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 3. Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
 4. Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
 5. Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 6. Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
 7. Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
 8. Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu
 9. Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Montér potrubár v plynárenstve
 2. Špecialista správy a údržby energetických zariadení
 3. Technik prevádzky plynárenských zariadení
 4. Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
 5. Technik kogenerácie

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Docent
 2. Hosťujúci profesor
 3. Profesor
 4. Učiteľ strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Nadrotmajster
 2. Odborný pracovník pre územné plánovanie
 3. Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácie
 4. Rotmajster
 5. Rotný
 6. Sudca
 7. Súdny tajomník
 8. Súdny úradník
 9. Štábny nadrotmajster
 10. Súdny poradca

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Praktická sestra bez špecializácie
 2. Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii
 3. Riadiaci pracovník (manažér) záchranných zložiek
 4. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii
 5. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii
 6. Farmaceut bez špecializácie
 7. Praktická sestra so špecializáciou

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Čipkár
 2. Hrobár
 3. Kachliar
 4. Kamenár
 5. Kominár
 6. Korytár (výrobca dlabaného riadu)
 7. Medovnikár
 8. Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení
 9. Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
 10. Umelecký drotár
 11. Upratovačka
 12. Vodič pohrebného motorového vozidla
 13. Výrobca kraslíc
 14. Výrobca predmetov zo šúpolia
 15. Výrobca, opravár strelných zbraní
 16. Odpaľovač ohňostrojov
 17. Pracovník servisu športových potrieb

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.