Šieste rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

17.12.2020

Šieste rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa malo uskutočniť dňa 17.12. 2020 v hoteli Atrium v Novom Smokovci. Žiaľ z dôvodu zlej epidemiologickej situácie sa po komunikácii tajomníka s predsedom rokovanie nakoniec uskutočnilo formou nahrávky cez Microsoft Teams.

Program rokovania

Rokovanie začalo úvodným slovom tajomníka, ktorý predstavil program šiesteho rokovania. Následne sa venoval zmenám v členskej základni Sektorovej rady a vyhodnoteniu úloh z predchádzajúceho rokovania. Súčasťou programu bola prezentácia PaedDr. Lucii Lednárovej Dítětovej, manažérky projektu SRI, ktorá prezentovala externé hodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Ďalšou prezentáciou pokračovala Monika Serafínová, členka Realizačného tímu, ktorá prezentovala možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore. Tajomník Sektorovej rady vyhodnotil tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Uviedol, že všetky NŠZ boli v termíne schválené.

Závery

Na záver šiesteho rokovania tajomník Sektorovej rady prečítal závery z rokovania a uviedol, že predbežný termín siedmeho rokovania nie je ešte s predsedom potvrdený. V prípade, že sa epidemiologická situácia zlepší, tak siedme rokovanie bude osobné. Tajomník bude informovať o tom všetkých členov.

Na záver sa tajomník poďakoval všetkým členom za aktívny a konštruktívny prístup a zaželal krásne vianočne sviatky a šťastný nový rok.

« domov

Predchádzajúce články:

Experimentálny odbor štúdia technik mineralurg

Piate rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

3. rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.