Ťažba nerastov má smart riešenia

24.11.2021

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Ťažba nerastov má smart riešenia

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, ŠTVRTOK 23. NOVEMBRA 2021

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.