Pracovná vianočná atmosféra u lesníkov a drevárov

04.12.2020

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa stretla online znovu 4. decembra 2020. Ide o tretie rokovanie Sektorovej rady v roku 2020, ktoré sa konalo online pre pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19.

Program rokovania

Na rokovaní sa stretlo 62 % Sektorovej rady a medzi hlavné témy patril hlavne ranking poskytovateľov vzdelávania a hodnotenie Sektorovej stratégie predloženej v lete 2020. Členov veľmi inšpiroval komentár k hodnoteniu stratégie ako takej, ale aj návrhy ostatných hodnotiteľov pre ďalšie stratégie, ktoré sa v mnohých bodoch prelínali. Toto hodnotenie prezentovala tajomníčka Aliancie sektorových rád, Lucia Lednárová Dítětová.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Ďalšou ústrednou témou bol ranking poskytovateľov vzdelávania, ktorý sa každou ďalšou diskusiou otvára do hlbších a hlbších otázok pre nadstavenie správnej metodiky hodnotenia. Takýto proaktívny prístup v začiatkoch je zárukou značne prepracovanej metodiky sektorových rád. Ako Sektorová rada veríme, že nápady sa nestratia 😊.  Celé rokovanie sa nieslo v pozitívnej atmosfére, čomu nevďačíme len rastúcej vianočnej atmosfére ale samozrejme dobrým vzťahom medzi členmi. Aj keď sa členovia nemohli stretnúť osobne, aj takýto druh stretnutia určite potešil.

Závery

Na záver sa predseda Sektorovej rady rozlúčil so všetkými členmi prianím a vianočnou ružou v ruke. Po úspešnom rokovaní sa členovia dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré by sa malo konať predbežne 25. marca 2021 – ako všetci intenzívne dúfajú, osobne!

« domov

Predchádzajúce články:

Sektor lesného hospodárstva a spracovania dreva na online rokovaní

Začína druhá etapa práce Sektorovej rady!

Sektorová rada je aktívna aj mimo oficiálnych zasadnutí

LESNÍCKO-DREVÁRSKY SEKTOR POKRAČUJE V PRÁCI!

Rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.