Ako vidia elektromobilitu sektoroví experti?

05.10.2021

V poradí ôsme rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku sa uskutočnilo dňa 5. októbra 2021. Zvolená bola opäť online forma rokovania prostredníctvom aplikácie MS Teams. Napriek intenzívnej práci pracovných skupín na projekte SRI počas celého roku bolo toto rokovanie prvou príležitosťou od apríla 2021 na prebratie celosektorových problémov a tém.

Realita ohľadom elektromobility na Slovensku

Trend globálnej elektromobility sa podľa všetkých médií a odborníkov neodvratne blíži. Otázne je podľa všetkého iba tempo, v rámci ktorého budú elektromobily na cestách nahrádzať tradičné spaľovacie motory. V rámci ôsmeho rokovania sektorovej rady sa členovia snažili o odpoveď na túto otázku. Ako prvý na rokovaní vystúpil člen sektorovej rady RNDr. Adrián Krajňák, PhD., zastupujúci Ministerstvo hospodárstva SR, s prezentáciou na tému: Plán obnovy a odolnosti – Udržateľná doprava. Ako ďalší vystúpil člen sektorovej rady Ing. František Gilian, ktorý svoje prezentovanie upriamil na kritiku elektromobility najmä kvôli veľkým a nereálnym očakávaniam Európskej únie. Slovenská republika v súčasnosti nie je pripravená na hromadnú elektromobilitu z viacerých dôvodov, medzi ktoré patria najmä:

  • neschopnosť vyrobiť potrebné množstvo elektrickej energie,
  • neexistujúca infraštruktúra,
  • neexistujúca legislatíva,
  • nestabilita elektrizačnej siete.

Zhrnutie hlavných úloh sektorovej rady

Po ukončení debaty ohľadom elektromobility sa slova chopil tajomník sektorovej rady Ing. Michal Kitta, ktorý zhrnul hlavné aktivity sektorovej rady počas tohto kalendárneho roka, medzi ktoré patrí aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ranking poskytovateľov vzdelávania, a tvorba a revízia NŠZ. Kompletná sektorová stratégia a finálny zoznam v rámci rankingu by mali byť podľa očakávaní schválené na konci roka 2021, avšak v súčasnosti stále prebiehajú práce na daných aktivitách. Čo sa tvorby a revízie NŠZ týka – za toto obdobie sektorová rada schválila vznik dvoch nových, konkrétne Elektrotechnik projektant a Odborný elektrotechnik projektant.

Vstup po posledného roka projektu SRI

Záverom rokovania sa členovia sektorovej rady zhodli na dátume a forme nasledujúceho, v poradí už deviateho rokovania. To sa uskutoční 17. januára 2021 prostredníctvom aplikácie MS Teams. Týmto rokovaním vstúpi Sektorová rada pre elektrotechniku do posledného roka v rámci projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.