Covid 19 nás poriadne zasiahol

26.11.2020

Počas uplynulého, šiesteho rokovania Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.11.2020, sme sa s členmi rozprávali aj na aktuálnu tému dopadov COVID-u na významné podniky z oblasti dopravy. Azda nebude prekvapením, že jedným zo segmentov dopravy, ktorého kríza zasiahla najviac, je letecká doprava. Zástupkyňa Letiska M. R. Štefánika, p. Mader-Kutská, informovala svojich kolegov v Sektorovej rade o nepriaznivej situácii súvisiacej s rapídnym znížením výkonov leteckej dopravy. Pozitívom v tejto dobe je aj ukážka pomoci, ktorú poskytla napríklad spoločnosť Slovak Lines a.s. počas celoplošného testovania. O ich prístupe počas prvého celoplošného testovania nás informoval člen zastupujúci túto spoločnosť, p. Branislav Škúci. Aj napriek aktuálnej situácii pevne veríme, že sektoru dopravy sa podarí opäť prinavrátiť do pozitívnych čísiel.

Priebeh rokovania

Okrem uvedenia členov do aktuálnej situácie vybraných podnikov, boli ústrednými témami rokovania nasledovné okruhy:

  1. Nadchádzajúca aktualizácia vypracovanej sektorovej Stratégie rozvoja ľudských zdrojov;
  2. Možnosti a spôsoby identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore;
  3. Potreba zadefinovania dôležitých okruhov tém pre pripravovaný Plán obnovy SR.

Aktualizácia stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorú členovia Sektorovej rady vypracovali v uplynulom období, bude prechádzať revíziou. Je potrebné zachytiť všetky meniace sa prvky trhu práce a odrážať aktuálne požiadavky zamestnávateľov.

Dôležitú diskusiu viedli členovia Sektorovej rady k téme hodnotenia najlepších škôl v odbore. Počas rokovania sme hľadali spôsob, ako hodnotiť najlepšie školy, aké kritériá na hodnotenie stanoviť, a či hodnotiť všetky školy rovnakými postupmi alebo hodnotiť sektory samostatne s dôrazom na ich špecifiká.

Aktuálne pripravovaný Plán obnovy SR je významnou príležitosťou pre odbornú verejnosť zaujať svoje stanovisko k najdôležitejším témam, ktoré Slovensko potrebuje pre úspešné napredovanie. Aj v Sektorovej rade s našimi členmi riešime túto otázku a hľadáme také témy, ktoré chceme ako sektor spoločne pretlačiť. Veríme, že sa nám to spolu podarí.

Závery a poďakovanie

Aj keď nám aktuálna situácia neumožnila stretnúť sa osobne, naďalej plníme aktivity národného projektu a posúvame sa malými krokmi k napredovaniu celého sektora. Členom Sektorovej rady ďakujeme za celoročnú prácu a úsilie v roku 2020, prajeme im v mene Realizačného tímu národného projektu SRI najmä pevné zdravie, spokojnosť a úspechy. Nech sú nadchádzajúce Vianočné sviatky pre Vás všetkých čarovné.

« domov

Predchádzajúce články:

NEČAKAJME NA INOVÁCIE V BUDÚCNOSTI, VÄČŠINA Z NICH JE TU S NAMI UŽ TERAZ

ROKOVANIE AJ O DOPADOCH KORONAKRÍZY NA SEKTOR DOPRAVY, LOGISTIKY A POŠTOVÝCH SLUŽIEB

Vplyv inovácií na dopravu a mobilitu

V SEKTORE DOPRAVY, LOGISTIKY A POŠTOVÝCH SLUŽIEB VEDIA, ČO ZMENIŤ VO VZDELÁVACOM SYSTÉME

V sektore dopravy, logistiky a poštových službách budeme cítiť v najbližších rokoch výrazný vplyv automatizácie

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.