Nedostatok rušňovodičov pomôže vyriešiť nový učebný odbor v Martine

22.06.2022

Rokovanie Sektorovej rady neobišlo ani aktuálne výzvy celého odvetvia. Jednou z nich je dlhodobý nedostatok rušňovodičov a vodičov, ktorý pociťujú občania na vlastnej koži. Nevypravené vlaky a viaceré zrušené autobusové spojenia v uplynulých mesiacoch potrápili napríklad aj obyvateľov Bratislavského kraja.

Národný dopravca, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., realizuje kroky na zatraktívnenie povolania rušňovodič, aby čiastočne vykryl nedostatok takmer 170 rušňovodičov na Slovensku. Náborová kampaň a vyššie mzdy môžu byť lákadlom pre ďalších záujemcov o toto povolanie.

Súbežne s krokmi národného dopravcu sa Strednej odbornej škole dopravnej v Martine – Priekopa (zastúpená v Sektorovej rade), podarilo oficiálne otvoriť nový učebný odbor rušňovodič. Výučba tohto odboru bude prebiehať v nových priestoroch Akadémie ZSSK, ktoré sú súčasťou tejto školy. Spoločnosť Trexima Bratislava, ako realizátor NP SRI, vypracovala podporný materiál k prognózam vývoja na trhu práce s cieľom kvalifikovane odhadnúť potrebu rušňovodičov v horizonte 5 rokov. V rámci realizácie národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce sa spolupráca SOŠ dopravnej v Martine  – Priekope pretavila aj do reálnej praxe.

Posledné rokovanie Sektorovej rady je plánované na september 2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.