O tom, že Slováci sú šikovní a dokážu sa presadiť vo svete existuje mnoho príkladov

22.09.2022

O jednom z nich sme sa počas 11. rokovania Sektorovej rady mohli presvedčiť osobne pri návšteve kompetenčného centra spoločnosti Siemens Mobility v Žiline. Posledné rokovanie Sektorovej rady v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce sme okrem oficiálneho programu doplnili o zaujímavé exkurzie súvisiace s odvetvím dopravy. V prvej časti sme s členmi navštívili testovacie laboratória inžinierskeho centra spoločnosti Siemens Mobility, kde sme si vyskúšali virtuálnu realitu v železničnej doprave, pozreli si technológie zavádzané v rušňoch a v neposlednom rade vyskúšali simulátor ovládania rušňa. Ten je využívaný aj na podujatiach Študuj dopravu.

Následne sa členovia Sektorovej rady presunuli na letisko Žilina – Dolný Hričov, kde absolvovali komentovanú prehliadku Katedry leteckej dopravy pod vedením prof. Ing. Andreja Nováka, PhD. Členovia si počas tejto exkurzie vyskúšali simulátor lietadla, s ktorým sa úspešne podarilo pristáť len jednej osobe. Zavŕšením návštevy letiska bolo sprístupnenie lietadla JAG-40, ktoré kedysi slúžilo ako vládna letka.

Po exkurziách sme zasadli k pracovnému stolu

Po týchto exkurziách čakalo na členov rokovanie. Tajomník pripravil bohatý program, ktorého hlavná časť sa zamerala na bilancovanie činnosti Sektorovej rady počas realizácie národného projektu SRI. Vyhodnotili sme všetky aktivity, na ktorých sa Sektorová rada podieľala:

Členovia zosumarizovali prínosy projektu pre svoju prácu a vyzdvihli dôležitosť fungovania Sektorovej rady ako partnera pre vzdelávací systém a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Záverečné rokovanie Sektorovej rady patrilo aj poďakovaniam. Realizačný tím národného projektu SRI aj touto cestou ďakuje predsedovi Sektorovej rady, Ing. Jánovi Žačkovi, garantovi Ing. Milanovi Chúpekovi a všetkým členom za výbornú spoluprácu od apríla 2019. Vďaka aktívnemu prístupu celej Sektorovej rady sa podarilo naplniť ciele projektu a spracovať aj také úlohy, ktoré neboli plánované.

Všetkým členom a vedeniu Sektorovej rady prajeme mnoho pracovných aj súkromných úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.