Ešte stále tu máme odborníkov, ktorí chcú meniť krajinu k lepšiemu

23.09.2021

Dňa 22.9.2021 sa zrealizovalo v poradí ôsme rokovanie Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby. Odľahčením v úvode rokovania boli príspevky na aktuálne témy od dvoch našich členov, riaditeľky Strednej odbornej školy dopravnej v Martine p. Matejčíkovej, ktorá informovala o novinkách v rámci vzdelávania svojich žiakov a príspevok od p. Lelovského, ktorý na základe svojich dlhoročných pracovných skúseností v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. porozprával o aktuálnej situácii v oblasti ľudských zdrojov.

Ústrednými témami rokovania bola finalizácia aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia intenzívne pracovali uplynulé mesiace. Nemenej dôležitou témou bol ranking poskytovateľov vzdelávania – členom bola predstavená metodika a prvotné vyhodnotenie odborov stredných a vysokých škôl. K tejto problematike bola vedená diskusia a členovia prejavili záujem o sprostredkovanie podrobných údajov vyhodnotenia pre účely ďalšej modifikácie.

Záver rokovania bol venovaný téme budúcnosti Sektorovej rady. Spolu s členmi sme sa zamýšľali nad tým, ako si predstavujú fungovanie Sektorovej rady ako partnera pre relevantné inštitúcie v sektore. Diskusia bola venovaná najmä oblastiam, v ktorých má fungovanie Sektorovej rady prínos (sieťovanie dôležitých zástupcov sektora, tvorba a priebežná aktualizácia národných štandardov zamestnania v rámci ktorých zamestnávatelia definujú požiadavky na výkon zamestnaní, analýza dát o trhu práce a pod.).

Sme radi že aj napriek nemožnosti organizovať stretnutie prezenčne sme sa mohli stretnúť v online prostredí a pokračovať v aktivitách národného projektu SRI. Najbližšie sa vidíme o tri mesiace.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.