Chemici a farmaceuti rokovali v online priestore

16.12.2020

V stredu 16. decembra 2020 sa uskutočnilo v poradí už šieste rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu. V dôsledku pretrhávajúcej pandemickej situácii sa chemici a farmaceuti opäť stretli online formou, prostredníctvom platformy MS Teams. Napriek neštandardnej forme sa účastníci tešili na spoločné rokovanie.

Otvorenie rokovania

Stretnutie Sektorovej rady otvoril garant a prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu, Ing. Roman Karlubík, MBA, ktorý členom priblížil súčasnú situáciu v sektore spojenú s pretrvávajúcou pandémiou, ale aj víziu chemického a farmaceutického sektora vyplývajúcu zo strategického smerovania krajiny.

Moderné a úspešné Slovensko

Účasť členov Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu na pripomienkovaní integrovaného strategického dokumentu Moderné a úspešné Slovensko bola práve jednou z nosných tém rokovania. Členovia Sektorovej rady pôsobia v širokom spektre zamestnávateľských a vzdelávacích inštitúcií, vďaka čomu mohli svoje odborné skúsenosti pretaviť do postrehov a námetov k reformnému dokumentu. Vo svojich pripomienkach sa členovia opierali najmä o štyri základné premisy, a to trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zelená ekonomika. Stanovisko členov pod hlavičkou Sektorovej rady zašle tajomníčka na adresu verejného pripomienkovania.

Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania

Druhou kľúčovou témou rokovania boli možnosti hodnotenia vzdelávacích inštitúcií. Túto tému Sektorová rada otvorila už počas piateho rokovania, ktoré sa uskutočnilo v októbri tohto roku. Diskutovalo sa o troch základných otázkach, v ktorých zúčastnení členovia hľadali možnosti vytvorenia kritérií hodnotenia poskytovateľov vzdelávania. Do diskusie prispeli aj svojimi postrehmi  a skúsenosťami z praxe v podnikateľskom, akademickom, či výskumnom prostredí.

Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní

V neposlednom rade sa na rokovaní preberali aj aktuálne úlohy Sektorovej rady. Od letných mesiacov členovia pracujú na tvorbe a revízii národných štandardov zamestnaní, tak aby poskytovali čo najpresnejšie informácie k požiadavkám na jednotlivé zamestnania.

Závery

závere rokovania Sektová rada odhlasovala úlohy do ďalšieho obdobia a schválila závery zo šiesteho rokovania. Už teraz sa všetci tešia na ďalšie rokovanie, ktoré sa uskutoční v rozmedzí mesiacov marec-apríl 2021.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.