Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Predvianočné rokovanie v réžií papiernikov a polygrafov

17.12.2020

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa po kratšej pauze – necelých dvoch mesiacoch stretla na šiestom rokovaní opäť online formou. Rokovanie sa konalo dňa 17. decembra 2020, ako posledné zo všetkých 24 rokovaní sektorových rád.

Otvorenie rokovania

Rokovania sa zúčastnili takmer dve tretiny členov, pričom viacerí nezúčastnení boli vyťažení pracovnými záležitosťami.  Samozrejme, ako to celý rok platí, členovia sa nenechali odradiť ťažšími podmienkami a na zverených úlohách poctivo pracovali aj počas práce doma. Tajomníčka vyzdvihla poctivú prácu členov na národných štandardoch zamestnaní, kedy autori pridelených štandardov spracovali všetky materiály do potrebného termínu.

Program rokovania

Medzi hlavné témy rokovania patril ranking poskytovateľov vzdelávania a hodnotenie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov externými expertami. Členovia dostali podnety na aktualizáciu stratégií od viacerých nezainteresovaných expertov, ktorí  sa zhodli na bodoch, ktoré by nemali chýbať v novšej verzii stratégie. Nepochybne dôležitým bodom bolo prerokovanie návrhov pre hodnotenie poskytovateľov vzdelávania naprieč všetkými sektormi. Návrhy kompletizovala Monika Serafínová, členka Realizačného tímu SRI, ktorá zhodnotila prístup všetkých sektorových rád, ktorý bol pomerne rozmanitý. Prístup Sektorovej rady zhodnotila tajomníčka, po ktorom nasledovala krátka diskusia k návrhom.

Závery

Každopádne, členovia hodnotili toto predvianočné rokovanie veľmi pozitívne a už teraz sa tešia na ďalšie, ktoré by malo byť predbežne 16. apríla 2021. Všetci sa už tešia na osobné stretnutie, ktoré dúfajme, že bude umožnené.

« domov

Predchádzajúce články:

Sektor celulózy, papiera a polygrafie je opäť v akcii!

Zdanlivé takmer 3 mesiace nečinnosti nie sú pravdou – skôr naopak, prišli sme do cieľa!

Papierenské odvetvie zažije zmeny

Pokračujeme!

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Rokovanie Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.