Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Diskutovali sme o zmenách v papierenskom a polygrafickom priemysle

18.10.2021

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel zasadala znovu online formou 15. októbra 2021. Na ďalšom zasadnutí bola ústrednou témou finalizácia sektorovej stratégie a ranking poskytovateľov vzdelávania v odvetví polygrafického a papierenského priemyslu.

Unikátna investícia na Slovensku

Program bol obohatený aj o príspevok Aleny Podolcovej zo spolčonosti Mondi SCP, a.s., ktorá uviedla novinky z otvorenia skúšobnej prevádzky papierenského stroja PS 19. Investícia vo výške 370 mil. eur prinesie výrobu bieleného kartónu (Kraft Top White) s výrobnou kapacitou 300 000 ton ročne. Na jeho výrobu sa bude používať zberový papier (v dvoch tretinách potrebnej vstupnej suroviny), čím podnik Mondi SCP, a.s. výrazne prispeje k cirkulárnej ekonomike na Slovensku. Táto investícia tiež v sektore znamená personálne príležitosti vo forme vzniku minimálne sto pracovných miest.

Finalizácia stratégie

Členom Sektorovej rady bol tiež odprezentovaný aktuálny stav pri príprave aktualizovanej verzie sektorovej stratégie, ktorú od jej zverejnenia na webovej stránke (www.sustavapovolani.sk) delia už iba niektoré finálne kroky. V najbližšom období bude celkovú stratégiu posudzovať externý oponent, Ing. Šebo, ktorý dlhodobo pracuje v odvetí papierenského priemyslu. Tiež bude stratégia k dispozícií na finálne zhodnotenie a pripomienkovanie členom Sektorovej rady. Po zapracovaní všetkých pripomienok a grafickej úprave bude sektorová stratégia sprístupnená verejnosti.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Tajomníčka Sektorovej rady poskytla členom informácie o spracovaní dát k rankingu poskytovateľov vzdelávania. Základy metodiky výpočtu a hodnotenie jednotlivých škôl bolo zobrazené na vybraných príkladoch. Členovia Sektorovej rady predložili zopár pripomienok k zobrazovaniu hodnotenia nakoľko porovnanie vysokých škôl bolo skresľujúce.

Záver

Členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré by sa malo uskutočniť 3. februára 2022, v ideálnom prípade s osobnou účasťou.

domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.