Schválené národné štandardy zamestnaní v XVI. etape tvorby a revízie

13.09.2021

V rámci XVI. etape tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní bolo spracovaných 80 nových a revidovaných štandardov, ktoré boli zverejnené na stránke www.sústavapovolani.sk . Prehľad jednotlivých štandardov spracovaných v tejto etape je zoradený v štruktúre sektorových rád.

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov:

 1. Chovateľ ošípaných
 2. Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
 3. Vinohradník
 4. Kováč, podkúvač

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu:

 1. Technológ pre úpravu nerastných surovín
 2. Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle

Sektorová rada pre potravinárstvo:

 1. Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
 2. Spracovateľ hydiny
 3. Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
 4. Technik údržby v potravinárskej výrobe
 5. Výrobca trvanlivého pečiva
 6. Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov  

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože:

 1. Brašnár
 2. Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 3. Odevný stylista

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel:

 1. Pomocný pracovník v poľovníctve
 2. Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve

Sektorová rada pre celulózo – papierenský a polygrafický priemysel:

 1. Tlačiar, operátor tlače

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo:

 1. Technický pracovník v hutníctve
 2. Majster (supervízor) v kováčstve

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály:

 1. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 2. Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu
 3. Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo:

 1. Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
 2. Predajca motorových vozidiel
 3. Prevádzkový zámočník (údržbár)
 4. Strojársky technik automatizácie

Sektorová rada pre elektrotechniku:

 1. Mechatronik
 2. Špecialista elektrokonštruktér

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch:

 1. Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie:

 1. Aplikačný programátor
 2. Databázový analytik
 3. Databázový dizajnér
 4. Dizajnér sietí
 5. Projektant multimediálnych systémov
 6. Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
 7. Správca databáz
 8. Systémový programátor
 9. Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
 10. Špecialista digitálnej transformácie
 11. Špecialista kybernetickej bezpečnosti
 12. Špecialista vývoja používateľských rozhraní

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo:

 1. Odborný pracovník pre bankopoistenie
 2. Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
 3. Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík
 4. Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností
 5. Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
 6. Špecialista makroekonómie
 7. Špecialista menovej a finančnej štatistiky
 8. Špecialista pre bankopoistenie
 9. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
 10. Špecialista pre dôchodkové sporenie
 11. Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
 12. Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
 13. Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
 14. Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb
 15. Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností
 16. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
 17. Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchova a šport:

 1. Kariérový sprievodca/konzultant
 2. Koordinátor práce s mládežou
 3. Športový administrátor
 4. Športový delegát
 5. Športový inštruktor
 6. Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 7. Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment:

 1. Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
 2. Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)
 3. Supervízor administratívnych pracovníkov

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby:

 1. Patológ
 2. Pediatrický gynekológ
 3. Zubný lekár bez špecializácie  
 4. Lekár bez špecializácie
 5. Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve
 6. Podporný pracovník v zdravotníctve
 7. Poradca pre jednotlivca, pár a rodinu

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby:

 1. Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
 2. Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
 3. Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
 4. Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.