Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou – v dvanástej etape Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike

06.10.2021

Od začiatku realizácie projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“) prebehlo šestnásť etáp posudzovania a schvaľovania národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“) Alianciou. Členovia Aliancie posudzujú a schvaľujú NŠZ, čo vyplýva z čl. 2 štatútu Aliancie, bod 1 písmeno i) posudzovanie a schvaľovanie národných štandardov zamestnaní vytvorených alebo revidovaných sektorovými radami. V súčasnosti sa jedná o hlavnú úlohu členov Aliancie, ktorá je náročná z hľadiska odborného i časového.

Okrem štandardného posudzovania celého obsahu predkladaných NŠZ Aliancia schvaľovala a posudzovala súbor odborných vedomostí a odborných zručností pre podnikanie – živnostenské minimum a tiež živnostenské minimum – práca s ľudským telom. Živnostenské minimum – práca s ľudským telom je súbor základných informácií, odborných vedomostí a odborných zručností v oblasti podnikania, ktoré zjednocujú všetky povolania spojené s prácou s ľudským telom. Hovorí o službách, ktoré sa poskytujú v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a poskytuje prehľad toho, ako si tieto zariadenia a služby zriadiť, prevádzkovať v rámci SZČ. V živnostenskom minime – práca s ľudským telom sú zhrnuté aj práva a povinnosti tých, ktorí tieto služby starostlivosti o ľudské telo vykonávajú.

V období od 18. júna 2021 do 17. septembra 2021 sa posudzovalo v piatich etapách celkovo 274 NŠZ, a to nasledovne: 

Zoznam schválených NŠZ v dvanástej etape NP SRI  je dostupný TU.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.