Schválené národné štandardy zamestnaní v XII. etape tvorby a revízie

03.12.2021

V termíne  od 4. júna do  21. júna 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XII etapy 64 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI v období september 2021.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XII. etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
 2. Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a
  strojnej údržby)

Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Krajčír (okrem umeleckého)
 2. Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože
 3. Montážny pracovník vo výrobe obuvi
 4. Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
 5. Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 6. Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 7. Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov
 8. Špecialista technológ v kožiarskej výrobe

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Operátor lesných traktorov
 2. Pracovník v poľovníctve
 3. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
 4. Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
 5. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku

Sektorová rada Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Technik dokončovacieho spracovania (knihár)

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Odlievač kovov
 2. Ručný priemyselný kováč

Sektorová rada pre Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Brusič skla
 2. Formár vo výrobe skla
 3. Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
 4. Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 5. Špecialista technológ v sklárskej výrobe
 6. Dispečer vo výrobe stavebných materiálov

Sektorová rada pre Automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Autoelektrikár
 2. Autotronik – diagnostický špecialista
 3. Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
 4. Strojný zámočník
 5. Špecialista plánovania výroby

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Revízny technik tlakových zariadení
 2. Revízny technik zdvíhacích zariadení
 3. Špecialista energetik prípravy prevádzky

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Pracovník turistického informačného centra – front office
 2. Delegát cestovnej kancelárie
 3. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
 4. Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave

Sektorová rada pre Vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Pracovník s mládežou
 2. Učiteľ materskej školy
 3. Lektor jazyka
 4. Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
 5. Špecialista kvality vzdelávania

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
 2. Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov
 3. Vedúci diplomatickej misie

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
 2. Advokát
 3. Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
 4. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
 5. Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
 6. Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
 7. Špecialista v oblasti vnútorného auditu
 8. Konzultant pre personálny lízing

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Detský psychiater
 2. Kardiológ
 3. Nefrológ
 4. Nutričný terapeut bez špecializácie
 5. Otorinolaryngológ
 6. Zdravotnícky laborant bez špecializácie
 7. Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
 8. Pediatrický ortopéd
 9. Psychoterapeut
 10. Technik pre zdravotnícke pomôcky
 11. Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.