Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na trh práce v roku 2030 sa už pripravujeme

22.11.2021

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Na trh práce v roku 2030 sa už pripravujeme

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, ŠTVRTOK 18. NOVEMBRA 2021

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.