Kategória: Médiá

Odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava pre Hospodárske noviny. Článok za sektor pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch pripravila Malvína Dudášová, tajomníčka Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch.

Čítať ďalej

Odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava pre Hospodárske noviny. Článok za sektor pre energetiku, plyn a elektrinu pripravil Patrik Uhrík, tajomník Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu.

Čítať ďalej

Odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava pre Hospodárske noviny. Článok za sektor pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel pripravila Zuzana Čierna, tajomníčka Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel.

Čítať ďalej

Naša asociácia sa v rámci spolupráce s Asociáciou priemyselných zväzov aktívne zapojila do Národného projektu SRI, v ktorom máme aktívne zastúpenie prostredníctvom nášho generálneho sekretára v Sektorovej rade Elektrotechnika.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.