Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

03.09.2020

Napísali o nás:

Sektorovo riadené inovácie

03/09/2020 | Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.