Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

03.09.2020

Napísali o nás:

Sektorovo riadené inovácie

03/09/2020 | Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.