Experimentálne odbory štúdia majú budúcnosť

19.11.2020

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Experimentálne odbory štúdia majú budúcnosť

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, ŠTVRTOK 19. NOVEMBRA 2020

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.