Prácu nájdu najmä čerstvo doštudovaní technici a zdravotníci

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.