Medzinárodná konferencia

12.04.2011

Dňa 12. apríla 2011 sa v hoteli Sheraton v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „POŽIADAVKY TRHU PRÁCE – VÝZVA PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE“ organizovaná pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny RNDr. Jozefa Mihála a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Eugena Jurzycu. Viac informácií nájdete tu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.