Séria prvých rokovaní sektorových rád úspešne ukončená

14.06.2011

Dňa 20. 4. 2011 sa začala séria prvých rokovaní sektorových rád (prvou zrealizovanou sektorovou radou bola Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu) a dňa 14. 6. sa úspešne uskutočnilo rokovanie v poradí poslednej, dvadsiatej Sektorovej rady pre elektrotechniku. Celkovo bolo vyškolených 373 členov sektorových rád, ktorí prijali závery, podľa ktorých sa budú aktivity národného projektu ďalej realizovať. Touto cestou nám dovoľte sa veľmi pekne poďakovať predsedom, garantom a všetkým členom sektorových rád, ktorí sa zúčastnili na prvých rokovaniach sektorových rád a ktorí sa budú v nasledujúcom období spolupodieľať na realizácii projektu Národná sústava povolaní.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.