Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie hľadá lídrov!

11.03.2020

Dňa 12.3.2020 sa uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a vôbec prvé online rokovanie tejto sektorovej rady. Kým bratislavskí členovia prijali pozvanie p. Galgóciho a rokovali z konferenčnej miestnosti v sídle spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o, ostatní členovia sa pripojili k rokovaniu prakticky z celého územia Slovenska. Spôsob použitia platformy Webex sa ukázal ako časovo veľmi efektívny nástroj na vedenie rokovaní a v budúcnosti je možné, že tento spôsob rokovania bude v sektorovej rade preferovaný. 

Na rokovaní členovia zhodnotili aktuálnu situáciu v procese tvorby sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a identifikovali tri kritické oblasti jej tvorby – softverizácia, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia. Zhodli sa, že pre tieto oblasti bude nutné v krátkom čase nájsť popredné osobnosti – lídrov, mimo Sektorovej rady, ktorí by svojou autoritou určili smerovanie a filozofiu opatrení, ktoré bude sektor pre rozvoj ľudských zdrojov do budúcnosti potrebovať.  

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.