UVP Technicom hostil druhé rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie

05.11.2019

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie sa uskutočnilo dňa 6.11.2019 v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM v Košiciach. Zdravotné problémy členov sa podpísali na nižšej účasti na zasadaní. Akútnym zdravotným komplikáciám sa nevyhol ani predseda Sektorovej rady a tak bol poverený zastupovať ho na rokovaní p. Juraj Ťapák, ktorý tomuto rokovaniu predsedal.

Nosnými témami rokovania boli: Umelá inteligencia ako megatrend; dôveryhodný a bezpečný virtuálny svet; prepojiteľnosť všetkého zo všetkým, ale aj digitálna transformácia širšej ekonomiky, vesmír 4.0, či budovanie, nadstavba a rozširovanie cloudových služieb a platforiem. Tieto témy sa diskutovali v rámci tvorby vízie na najbližšie roky v rámci prípravy sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Záverom bolo schválenie 6 nosných okruhov pre tvorbu premís a zadanie úlohy ich dopracovania jednotlivými členmi. 

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.