Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik mikrosystémov

Sektorová rada pre elektrotechniku

Vnútorná strategická analýza

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Elektrotechnický priemysel v súčasnosti predstavuje na Slovensku jedného z najväčších zamestnávateľov v spracovateľskom priemysle, ako aj tvorcu druhého najväčšieho podielu pridanej hodnoty priemyselnej výroby. Elektrotechnika je považovaná za prierezový sektor so subdodávateľským prepojením výroby predovšetkým na automobilový a strojársky priemysel.

Iniciatíva inteligentného priemyslu prináša dynamický trend objavov, ktorý nemá historický precedens.  Uprostred týchto zmien stojí práve elektrotechnika, ktorá umožňuje rozvoj a rozšírenie technológií akými sú napríklad umelá inteligencia, robotika, internet vecí, autonómne vozidlá, 3D tlač, nanotechnológie, biotechnológie, skladovanie energie či kvantová výpočtová technika a mnohé ďalšie.

Elektrotechnické podniky na Slovensku sa dnes voľne rozdeľujú na dve skupiny – tradičná elektrotechnická výroba a nová subdodávateľská výroba napojená na rastúci automobilový priemysel v krajine. Do budúcnosti očakávame posilnenie firiem s hlavným zámerom na oblasť automatizácie, digitalizácie, internetu vecí, kybernetiky, autoelektroniky či e-mobility. Význam nestrácajú ani elektronické systémy a mikro- či nanoelektronika. Spolu s rozvojom vesmírneho sektora sa očakáva vstup elektrotechnických firiem i do tejto oblasti s diverzifikovaným portfóliom produktov a služieb, ako aj spolupráca firiem a výskumných inštitúcií. Nemožno opomenúť ani trend zelenej ekonomiky, ktorý so sebou prináša hľadanie udržateľnosti výroby, ako aj tému obnoviteľných zdrojov energie, alternatívnych pohonov či problematiku uskladnenie elektriny a batériových systémov.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.