Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre elektrotechniku

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Elektromechanik (okrem banského)
 2. Elektronik
 3. Elektrotechnik
 4. Elektrotechnik automatizovanej výroby
 5. Elektrotechnik podpory inžinieringu
 6. Inžinier mikrosystémov
 7. Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
 8. Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
 9. Materiálový technológ v elektrotechnike
 10. Mechanik, opravár metrologických prístrojov
 11. Mechanik počítačových sietí
 12. Mechanik signalizačných a komunikačných systémov
 13. Mechatronik
 14. Montážny pracovník (operátor) v elektrotechnickej výrobe
 15. Montér elektrických inštalácií
 16. Montér lán a zdvíhacích zariadení
 17. PLC programátor
 18. Prevádzkový technik elektroúdržby
 19. Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe
 20. Skúšobný technik elektronických zariadení
 21. Špecialista elektrokonštruktér
 22. Špecialista elektromechanik
 23. Špecialista elektronických zariadení
 24. Špecialista elektrotechnik technológ
 25. Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
 26. Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení
 27. Špecialista predaja elektrotechnických systémov
 28. Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
 29. Špecialista robotiky
 30. Technik merania káblových trás
 31. Technik mikrosystémov
 32. Technik robotiky
 33. Technik signalizačných a komunikačných systémov
 34. Technológ káblovej výroby
 35. Výskumný pracovník mikrosystémov

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.