Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre elektrotechniku

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Elektromechanik (okrem banského)
 2. Elektronik
 3. Elektrotechnik
 4. Elektrotechnik automatizovanej výroby
 5. Elektrotechnik podpory inžinieringu
 6. Elektrotechnik projektant
 7. Inžinier mikrosystémov
 8. Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
 9. Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
 10. Materiálový technológ v elektrotechnike
 11. Mechanik počítačových sietí
 12. Mechanik signalizačných a komunikačných systémov
 13. Mechanik, opravár metrologických prístrojov
 14. Mechatronik
 15. Montážny pracovník (operátor) v elektrotechnickej výrobe
 16. Montér elektrických inštalácií
 17. Montér lán a zdvíhacích zariadení
 18. Odborný elektrotechnik projektant
 19. PLC programátor
 20. Prevádzkový technik elektroúdržby
 21. Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe
 22. Skúšobný technik elektronických zariadení
 23. Špecialista elektrokonštruktér
 24. Špecialista elektromechanik
 25. Špecialista elektronických zariadení
 26. Špecialista elektrotechnik projektant
 27. Špecialista elektrotechnik technológ
 28. Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
 29. Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení
 30. Špecialista predaja elektrotechnických systémov
 31. Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
 32. Špecialista robotiky
 33. Technik merania káblových trás
 34. Technik mikrosystémov
 35. Technik robotiky
 36. Technik signalizačných a komunikačných systémov
 37. Technológ káblovej výroby
 38. Výskumný pracovník mikrosystémov

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.