KATEGÓRIA INOVÁCIE: UMELÁ INTELIGENCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Vyspelá umelá inteligencia a analytika

Simulácia ľudskej inteligencie v strojoch a zariadeniach, ktoré sú naprogramované tak, aby rozmýšľali a konali ako ľudské bytosti. Súčasťou UI je Machine Learning, kde sa systémy a zariadenia automaticky učia a adaptujú na základe dát k novým situáciám bez nutného zásahu človeka.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
formy simulácie ľudskej inteligencie v sklárskom výrobnom proceseaplikácia simulácie ľudskej inteligencie na programovateľných strojoch a zariadeniach s ohľadom na kvalitu výrobkov, design a kontrolu nových produktov v sklárskej výrobe
formy simulácie ľudskej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálovaplikácia simulácie ľudskej inteligencie na programovateľných strojoch a zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov
formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálovimplementácia prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
 riadenie procesov implementácie prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyDispečer v sklárskej a keramickej výrobeTechnik výroby sklených a minerálnych materiálov
KeramikaRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Stavebné a žiaruvzdorné materiályRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy suroviny  Dispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálov
3D tlač Špecialista 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 26 zamestnaniach a 37 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí[1]:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:


[1] Tabuľka nezobrazuje súčet vplyvov 100% keďže sú hodnoty matematicky zaokrúhľované.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.