KATEGÓRIA INOVÁCIE: Informačná a kybernetická bezpečnosť

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Digitálna bezpečnosť vo výrobe

Vývin, aktualizácia a nástup nových technológií vykazujú exponenciálny rast. Spolu s nástupom nových technológií aj v oblasti výroby materiálov je nutné nahrádzať internet intranetom z dôvodu úniku a zneužitia firemných informácií počítačovými pirátmi (cracking – počítačová bezpečnosť).

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
digitálna bezpečnosťaplikácia intranetu v sklárskych výrobných procesoch z dôvodu ochrany osobných a výrobných dát
 aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobe
 aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
 riadenie procesu aplikácie prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
 využívanie prostriedkov digitálnej bezpečnosti pri procese riadenia údržby výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeTechnik výroby sklených a minerálnych materiálov 
KeramikaŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánu 
Stavebné a žiaruvzdorné materiályRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovTribotechnik
3D tlač Špecialista 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 36-tich zamestnaniach a 27 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí[1]:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:


[1] Tabuľka nezobrazuje súčet vplyvov 100% keďže sú hodnoty matematicky zaokrúhľované.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.