Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KATEGÓRIA INOVÁCIE: AUTOMATIZÁCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Automatizácia vo výrobe 

Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zvyšovanie udržateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobeaplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
princípy Industry 4.0 vo výrobe nekovových materiálovaplikácia novej koncepcie automatizácie a jej možností uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
nové trendy automatizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálovaplikácia programov využívaných pri príprave a tavení skloviny
 aplikácia programov využívaných v sklárskej výrobe za účelom vysokej efektivity sklárskej výroby
 obsluha programov využívaných na úpravu surovín a výrobu sklených a minerálnych materiálov
 obsluha programov využívaných na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
 riadenie procesov údržby bez priameho zásahu človeka vo výrobe nekovových materiálov
 riadenie procesu aplikácie novej koncepcie automatizácie a jej možností uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
 sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky a technológií v sklárskej výrobe
 sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe keramiky a porcelánu
 sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe stavebných materiálov
 sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 supervízia informácií o kvalite výroby prichádzajúcich z automatizovaných zariadení a detektorov
 zavádzanie nových postupov a proaktívnej výroby komponentov a výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiáloch

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeStrojník a zoraďovač sklárskych zariadeníUmelecký sklárSpracovateľ skleného vláknaŤahač skleného vláknaBrusič sklaSklárKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeTechnik výroby sklených a minerálnych materiálovFormár vo výrobe sklaDekoratér sklaOperátor sklárskeho taviaceho agregátuOperátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálovTechnik prípravy a tavenia skloviny
KeramikaRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánuVýrobca technickej a stavebnej keramikyModelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánuDekoratér keramiky a porcelánuOperátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Stavebné a žiaruvzdorné materiályRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy suroviny Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálovOperátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálovStrojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3D tlačŠpecialista 3D tlače materiálovTechnik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálovTechnik 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 55-tich zamestnaniach a osem zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.