KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITALIZÁCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Digitalizácia vo výrobe

Jedná sa o prevod informácií z analógového signálu do digitálneho tvaru z dôvodu ich prenosu do formy počítačových súborov riadiaceho strediska. Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredíaplikácia digitalizácie do procesu prípravy a tavenia skloviny
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe  aplikácia digitalizácie do procesu sklárskej výroby
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálovaplikácia digitalizácie do procesu údržby vo výrobe nekovových materiálov
 aplikácia prostriedkov novej koncepcie digitalizácie do procesu výroby nekovových materiálov
 nastavovanie mikroprocesorovej techniky vo výrobe nekovových materiálov
 obsluha prostriedkov digitalizácie na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
 riadenie procesu aplikácie prostriedkov digitalizácie do procesu výroby nekovových materiálov
 riadenie procesu digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
 supervízia kvality digitálnych technológií a inovácií na dosiahnutie požadovanej kvality vo výrobe nekovových materiálov
 uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia sklárskych výrobných procesov
 uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
 vývoj, integrácia a údržba komplexných testovacích scenárov pre integráciu jednotiek v tíme vo výrobe nekovových materiálov

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

OblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerál-ne výrobkyRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeTechnik výroby sklených a minerálnych materiálovFormár vo výrobe sklaDekoratér sklaStrojník a zoraďovač sklárskych zariadeníOperátor sklárskeho taviaceho agregátuOperátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálovTechnik prípravy a tavenia sklovinySpracovateľ skleného vlákna
KeramikaRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánuVýrobca technickej a stavebnej keramikyModelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánuDekoratér keramiky a porcelánuOperátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Stavebné a žiaruvzdorné materiályRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy suroviny Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov  Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálovStrojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3D tlačŠpecialista 3D tlače materiálovTechnik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálovTechnik 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 51 zamestnaniach a 12 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.