Zanikajúce a vznikajúce zamestnania

Na základe vykonanej analýzy sa v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály sa zavádzaním inovácií a technologických zmien očakáva vznik a zánik nasledujúcich zamestnaní.

Robotizácia vo výrobe:

Z pohľadu robotizácie sa predpokladá, že by mohli byť ohrozené najmä zamestnania s charakterom manuálnych pracovných činností nakoľko dané činnosti by mali nahradiť robotické systémy, a to:

V rámci aplikácie robotizácie do výroby sa predpokladá vznik nasledovných zamestnaní, a to:

Automatizácia vo výrobe:

Približne 66 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu s vysokým potenciálom automatizácie. Vplyvom inovácií a s nástupom nových technológií do sektora sa predpokladá transformácia uvedených zamestnaní:

Z pohľadu zavádzania kategórie inovácií „Automatizácia vo výrobe“ do výroby sa predpokladá vznik nového zamestnania:

Technológia výroby cementov environmentálnej generácie:

Z pohľadu zavádzania inovácie „Technológia výroby cementov environmentálnej generácie“ do výroby sa predpokladá vznik nového zamestnania:

Ekologické nekovové materiály:

Z pohľadu zavádzania inovácie „Ekologické nekovové materiály“ do výroby sa predpokladá vznik nového zamestnania:

Digitálna bezpečnosť:

Z pohľadu zavádzania inovácie „Digitálna bezpečnosť“ do výroby sa predpokladá vznik nového zamestnania:

Zelená ekonomika:

Z pohľadu zavádzania inovácie „Zelená ekonomika“ do výroby sa predpokladá vznik nového zamestnania:

3D tlač (aditívna technológia výroby):

Z pohľadu zavádzania inovácie „3D tlač (aditívna)“ do výroby sa predpokladá vznik nových zamestnaní:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.