KATEGÓRIA INOVÁCIE: INOVÁCIE AKO REAKCIA NA PANDÉMIU

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Líderstvo a manažment

Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácií vzdialeného tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
personálny manažmentmetodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešení krízy v organizácii
krízový manažmentposkytovanie základnej krízovej intervencie

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA


oblasť
VýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe  
KeramikaRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu 
Stavebné a žiaruvzdorné materiályRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálov  Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy suroviny  
3D tlač Špecialista 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie v rámci sektora sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 29-tich zamestnaniach a 34 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí[1]:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:


[1] Tabuľka nezobrazuje súčet vplyvov 100% keďže sú hodnoty matematicky zaokrúhľované.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.