KATEGÓRIA INOVÁCIE: ROBOTIZÁCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Robotizácia vo výrobe 

Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
nové postupy, metódy a trendy robotizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálovaplikácia novej koncepcie robotizácie a robotov vo výrobe nekovových materiálov
postupy aplikácie robotizácie v sklárskej výrobenastavovanie synchronizácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálovobsluha a kontrola robotov aplikovaných na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
servisná robotika v sklárskej výrobeplánovanie a analýza záznamov servisnej robotiky z hľadiska údržby vo výrobe nekovových materiálov
servisná robotika vo výrobe nekovových materiálovriadenie procesu aplikácie novej koncepcie robotizácie a robotov vo výrobe nekovových materiálov
technológie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobespolupráca na investičných zámeroch a plánoch, výberovom konaní a realizácii technických inovácií v oblasti autonómnej údržby vo výrobe nekovových materiálov
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálovsupervízia kvality robotizovaných prostriedkov pri odbere a vyhodnocovaní vzoriek vo výrobe nekovových materiálov
 uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
 uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
 uskutočňovanie servisnej údržby robotizovanej linky vo výrobe nekovových materiálov
 využívanie robotizácie počas prípravy a tavenia skloviny

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeSpracovateľ skleného vláknaKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeTechnik výroby sklených a minerálnych materiálovStrojník a zoraďovač sklárskych zariadeníŤahač skleného vláknaFormár vo výrobe sklaUmelecký sklárDekoratér sklaBrusič sklaSklárOperátor sklárskeho taviaceho agregátuOperátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálovTechnik prípravy a tavenia skloviny
KeramikaRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánuVýrobca technickej a stavebnej keramikyModelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánuDekoratér keramiky a porcelánuOperátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Stavebné a žiaruvzdorné materiályRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy suroviny Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálovOperátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálovStrojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3D tlačŠpecialista 3D tlače materiálovTechnik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálovTechnik 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 55-tich zamestnaniach a osem zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.