KATEGÓRIA INOVÁCIE: 3D TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY

SEKTOROVÉ APLIKÁCIE:

  1. 3D tlač (aditívna)
  2. Bio-keramika a využite 3D tlače v medicíne
  1. 3D tlač (aditívna)

S ohľadom na flexibilitu doplnkovej malosériovej výroby uskutočniteľnej pomocou aditívnej výroby (3D tlače) možno v budúcich rokoch očakávať rozširovanie 3D technológií ako podporných výrobných činností aj v existujúcich, príp. nových spoločnostiach. Tieto technológie si vyžadujú vhodných operátorov potrebných na uskutočnenie celého výrobného cyklu pomocou 3D tlače cez 1) digitálne operácie zahŕňajúce CAD dizajn nového komponentu resp. skenovanie 3D objektu pomocou 3D skenera, cez simuláciu optimalizácie vlastností virtuálneho 3D telesa, na získanie digitálnych dát vhodných na prípravu G-kódu, 2) samotnú výrobu požadovaného dielu z požadovaného materiálu na 3D tlačiarni spracovávajúcej požadovaný materiál, po konečnú finalizáciu dielu vhodnými úpravami (mechanickými príp. chemickými) a recykláciu nespotrebovaného materiálu, 3) zahrnutie kontroly kvality vyrábaných dielov či už ich požadovaných mechanických (3D skener) alebo chemických vlastností (overenie reaktivity). Využívanie 3D tlače prinesie zvýšenie efektivity výroby, zníženie uhlíkovej stopy, zníženie skladových zásob a skrátenie dodávateľského reťazca, skrátenie vývojových cyklov nových produktov, šetrenie životného prostredia.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadeníuplatňovanie softvéru na konštrukciu 3D modelov v sklárskej výrobe
 3D betonáž
 príprava zmesí pre 3D tlač
 nastavovanie a konštruovanie zariadení 3D tlače
 kontrola procesu 3D tlače
 navrhovanie nových zložitých a náročných modelov, vzorov a tvarov zložitých priemyselných výrobkov s uplatňovaním vlastných netradičných alebo nových prvkov a trendov dizajnu
 používanie metodických nástrojov na zostavovanie modelov a konštrukčných riešení s využitím 3D počítačových programov vo výrobe stavebných materiálov
 uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
 uplatňovanie softvéru na konštrukciu 3D modelov v sklárskej výrobe

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe Formár vo výrobe skla
KeramikaŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánuVýrobca technickej a stavebnej keramiky
Stavebné a žiaruvzdorné materiályŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3D tlačŠpecialista 3D tlače materiálovTechnik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálovTechnik 3D tlače materiálov  

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie do výrobného procesu sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 14-tich zamestnaniach a 49 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

  1. Bio-keramika a využite 3D tlače v medicíne

Aktuálne intenzívne rozvíjaná oblasť, v ktorej sa súťaží o prvé miesta v zvládnutí možností ponúkaných aditívnou výrobou v oblasti medicíny a bioinžinierskych aplikácií pre medicínsky priemysel. Obrovskú perspektívu má výroba personalizovaných implantátov, či už mäkkých (koža, cievy, srdcové chlopne) alebo tvrdých tkanív (kosti, zuby). Z týchto dôvodov je potrebná príprava vysoko kvalifikovaných odborníkov so znalosťami nielen v materiálových disciplínach a 3D tlače (aditívnej výrobe), ale aj medicíne a bioinžinierskom prístupe k hľadaniu riešenia a riešeniu konkrétnych prípadov, pri ktorých bude takýto druh implantátov použitý.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
softvéry 3D tlačiarne (CAD)používanie CAD softvéru
CT záznam postihnutej oblastipríprava zmesí na 3D tlač, vrátane ich kontroly
druhy bioaktívnych materiálovkontrola procesu 3D tlače a kvality výrobkov
biológia tvrdých tkanívúdržba a oprava 3D tlačiarne

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
3D tlačŠpecialista 3D tlače materiálovTechnik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálovTechnik 3D tlače materiálov  

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie v rámci 3D tlače sa z celkového počtu troch zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri všetkých troch zamestnaniach.

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.