KATEGÓRIA INOVÁCIE: KOORDINOVANÁ REALIZÁCIA OPATRENÍ V PRÍPADE KRÍZOVEJ SITUÁCIE

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Metódy účinného krízového riadenia

Aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca (mesačný/štvrťročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit) a pod.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu v sklárskej výrobeaplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu vo výrobe nekovových materiálov 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe  
KeramikaMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuRiadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu 
Stavebné a žiaruvzdorné materiályRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy suroviny  
3D tlač Špecialista 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 29-tich zamestnaniach a 34 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí[1]:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:


[1] Tabuľka nezobrazuje súčet vplyvov 100% keďže sú hodnoty matematicky zaokrúhľované.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.