KATEGÓRIA INOVÁCIE: BIG DATA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA: Dátová integrácia a využívanie Big Data

Proces permanentnej tvorby, analýzy a využívania strategických a operatívnych komplexných dát (data mining) zo všetkých dostupných zdrojov organizácie a externého prostredia. Prepájanie, sumarizácia a prognózy údajov s cieľom optimalizácie a zefektívňovania procesov. Význam v Big Data spočíva v ich správnom riadení s cieľom systematicky chápať blízku budúcnosť, ktorá z nich vyplýva a širokej využiteľnosti vo viacerých odvetviach.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
princípy, metódy a postupy využívania big data managementspracovávanie štatistických prehľadov a správ
 používanie nástrojov big data management (BDM)

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

oblasťVýznamnýStredne významnýMierny
Sklo/minerálne výrobkyRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobe  Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeTechnik výroby sklených a minerálnych materiálov
Keramika Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánuŠpecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánuŠpecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Stavebné a žiaruvzdorné materiályRiadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálovLaborant prípravy surovinyTechnik výroby stavebných materiálovTechnik výroby žiaruvzdorných materiálovTribotechnik  
3D tlač Špecialista 3D tlače materiálov 

Zhrnutie: Zavádzaním tejto inovácie sa z celkového počtu 63 zamestnaní predpokladá zmena v rámci odborných spôsobilostí pri 36 zamestnaniach a 27 zamestnaní inovácia neovplyvní.

Percentuálne vyjadrenie vplyvu inovácie podľa oblastí[1]:

Grafické vyhodnotenie vplyvu inovácií na zamestnania podľa SKKR:


[1] Tabuľka nezobrazuje súčet vplyvov 100% keďže sú hodnoty matematicky zaokrúhľované.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.