Regionálna distribúcia pracujúcich v sektore

Až 51 % zamestnancov sektora pracuje v Bratislavskom kraji, kde má sektor 5 % podiel na celkovej zamestnanosti kraja. Spolu s Košickým a Žilinským krajom tvoria77 % zamestnanosti sektora. Sektor ITaT sa najrýchlejšie rozvíja v Prešovskom kraji, kde za posledných päť rokov vzrástol počet zamestnancov o 151 %. Najnižší počet zamestnancov sektora je v Banskobystrickom kraji.

Regionálne rozloženie zamestnancov sektora

Zdroj: Trexima Bratislava, metodická poznámka č. 29

V sektore dochádza za prácou do iného kraja 48 % zamestnancov, najčastejšie do Bratislavského kraja a Košického kraja, pričom za posledných päť rokov rástol podiel dochádzajúcich zamestnancov do týchto krajov. Sektor patrí medzi 13 % sektorov s najvyššou mobilitou. V Bratislavskom kraji, ktorý zamestnáva najväčší počet zamestnancov sektora, je 69 % zamestnaných osôb z iného kraja. Pracovné sily pre sektor najčastejšie dochádzajú z Banskobystrického kraja a tvoria 18 % všetkých dochádzajúcich zamestnancov v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.