Charakter zamestnávateľov v sektore

V sektore síce dominujú tuzemské podniky s 90 %-ným zastúpením, ale len 44 %-ným podielom na zamestnanosti sektora. V sektore tak pracuje väčšia časť zamestnancov v zahraničných podnikoch ako v slovenských podnikoch. 

Zahraničné spoločnosti ponúkajú pre svojich zamestnancov o 14 % vyššie mzdy (2 337 EUR) ako tuzemské a majú o 56 % vyššiu produktivitu práce (72 tisíc EUR za rok na pracujúceho). Ich podiel na celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 66 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.