Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PESTLE analýza – Ekologické faktory

ID, Téma, vstupKvantifikáciaVplyv
[PESTLE.N1]   Tlak EÚ na zníženie spotreby energií naprieč sektormiDo r. 2050 sa má z Európy stať prvý klimaticky neutrálny kontinent – energie by mali byť čisté a cenovo dostupné z tzv. obnoviteľných zdrojov. Európsky klimatický pakt cieli na dosiahnutie 55 % zníženia emisií skleníkových plynov v porovnaní s r. 1990, a to už v r. 2030.Využívanie virtualizácie v IKT riešeniach dáva IKT sektoru rozsiahly know-how smerom k pomoci iným sektorom v znižovaní spotreby energií (aj) skrz tzv. green IT.
[PESTLE.N2]   Politicky motivovaný tlak na elektromobilituPodiel elektromobilov na registrovanom počte áut v SR je 0,05 %, v EÚ dosahuje 7 %. SR patrí medzi najväčších výrobcov elektromobilov – 3. miesto v EÚ (cca. 75 000 áut v roku 2020). Počet nabíjacej infraštruktúry v SR je na úrovni 500 miest – top 5 krajín EÚ prevádzkuje 75 % nabíjacích miest v EÚ.Elektromobilita predstavuje pre IKT príležitosť najmä v oblasti inteligentného plánovania ciest, inteligentného používania nabíjacej infraštruktúry.
[PESTLE.N3]   Emisné povolenia a legislatívaObjem emisií z podnikov spadajúcich pod EU ETS klesol počas r. 2020 o 12 %, na úroveň 1 339 megaton. Ceny emisných povolení pre CO2 stúpajú medziročne cca o 80 %, presiahli 50 eur/ton.Sprísnené emisné záväzky EÚ budú tlačiť ceny emisných povoleniek nahor. Organizácie sa budú musieť viac zaujímať o aktuálny stav svojej spotreby a aktívne ju (aj) pomocou IKT riešení riadiť.
[PESTLE.N4]   Rastúce preferencie klientov tzv. zelených produktov či služiebMiera recyklácie v SR dosahuje 38 %, v západnej EÚ priemerne 45-50 %. Od r. 2012 vzrástol objem komunálneho odpadu v SR o 60 % – na 2,4 mil. ton. Polovica komunálneho odpadu v SR končí na skládkach.Záujem spotrebiteľov a iných sektorov o zelené riešenia je pre IKT sektor príležitosťou najmä v oblasti zručností analyzovať rôzne typy dát, softvérovo oživovať rôzne typy IoT zariadení ako aj vyhodnotiť pokrok v dosahovaní ambícií zákazníkov a vplyv na ich život a životný štýl.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.