ZANIKAJÚCE A VZNIKAJÚCE ZAMESTNANIA V SEKTORE

Predpokladaný dôvod zániku

Predpokladaný dôvod vzniku

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.