Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KATEGÓRIA INOVÁCIE: UMELÁ INTELIGENCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

 1. AUTOPILOTY V HNACÍCH KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH –autopiloty v hnacích koľajových vozidlách budú okrem autonómnej prevádzky vyhodnocovať celý rad ďalších bezpečnostných, ekonomických a environmentálnych cieľov počas jazdy. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka takýchto systémov vyžaduje rad senzorov, ktoré merajú okolie vozidla (polohu, prekážky), spoľahlivé a bezpečné prepojenie medzi ostatnými vozidlami a náležitou infraštruktúrou.
 2. AUTOMATIZÁCIA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, MECHANIZMOV A INFRAŠTRUKTÚRY – automatizácia dopravných prostriedkov bude realizovaná prostredníctvom umelej inteligencie, predovšetkým z pohľadu uľahčenia výkonu práce obsluhujúceho personálu a to v celom kontexte zabezpečovania ich prevádzky.
 3. AUTOMATIZÁCIA KOMUNIKÁCIE SO ZAKAZNÍKMI – CHATBOTY –úlohou bude poskytovanie poradenských služieb v oblasti cestovania, prepravných poriadkov, resp. rezervovania lístkov prostredníctvom online chatu alebo telefónu.
 4. VÝVOJ A SPRÁVA SPOLOČNÝCH PLATFORIEM PRE CESTUJÚCICH –rozvoj aplikačných platforiem združujúcich jednotlivé druhy dopravy s umožnením presného plánovania prepravy od dverí k dverám. Využitie platforiem napr. pri multimodálnych plánovaniach ciest, rezerváciách, objednávkach, platbách a pod.).
 5. MACHINE LEARNING V DOPRAVE A LOGISTIKE –algoritmy optimalizácie postupov vyhodnocovania a strojového učenia sa. Príklad využitia: napr. autopilot v autonómnych vozidlách je schopný efektívne predvídať, monitorovať a riadiť vozidlo na základe parametrov premávky – reagovať okamžite na rôzne vzniknuté situácie.
 6. INTELIGENTNÉ PALETY V LOGISTIKE
 7. AUTONÓMNE OPERAČNÉ A KONTROLNÉ STREDISKÁ
 8. BEZPILOTNÉ LIETAJÚCE PROSTRIEDKY V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH –Hi-level služba (služba na vysokej úrovni), ktorá by mala byť zameraná predovšetkým do oblasti expresného doručenia do lokalít s obmedzenou dostupnosťou pozemnými prostriedkami.
 9. POJAZDNÉ BOXY A ODKLADACIE PRIESTORY –možnosť ukladania zásielok do mobilných zariadení tam, kde sa neoplatí budovať stacionárne zariadenia, napríklad v lokalitách s dynamickou výstavbou, festivaly a hromadné akcie a pod.
 10. PREPRAVNÉ SAMOUČIACE ROBOTY V LOGISTIKE – roboty pracujúce v logistike s algoritmami založenými na umelej inteligencii.
 11. INTELIGENTNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY A SMART CITIES[1] –postupné zavádzanie inteligentných dopravných prostriedkov do dennej praxe vo VOD si vyžiada prevádzkovanie týchto prostriedkov ekonomicky efektívne a podľa spoločenskej objednávky. Tento proces bude možné realizovať len prostredníctvom využívania umelej inteligencie t.j. prepojenia, sumarizácie a vyhodnocovania obrovského množstva údajov od jednotlivých dopravcov.
 12. INTEGROVANÁ CELONÁRODNÁ A REGIONÁLNA VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA –ide o proces, ktorý je možný realizovať len pomocou zosumarizovania veľkého počtu dát o prevádzke všetkých druhov VOD. Plánovanie, bez dostupnosti reálnych dát od umelej inteligencie nie je možné, či už ide o regionálnu alebo celonárodnú integrovanú dopravu.
 13. PREFEROVANIE POSTAVENIA VOD VOČI INDIVIDUÁLNEJ AUTOMOBILOVEJ DOPRAVE –zabezpečenie cieľa je možné len prostredníctvom integrovaných dopravných systémov riadených umelou inteligenciou.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY


[1] Inteligentné mestá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.