KATEGÓRIA INOVÁCIE: 3D TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. Flexibilné zabezpečovanie logistiky náhradných dielov a materiálov využitím nových technológií (3D tlač a pod.) –za nastupujúci trend pri údržbe a opravách sa považuje 3D tlač niektorých náhradných dielov priamo na mieste potreby. Odstráni sa tým dlhá obstarávacia doba u výrobcov, resp. náklady na prepravu. Príklad využitia: tlač náhradných dielov priamo v mieste výkonu údržby.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.